Ako budú vyzerať nové pravidlá?

30. marca 2020 vstupuje energická planéta Mars na svojej obežnej dráhe do znamenia Vodnára. V tomto pokrokovom vzdušnom znamení prejde cez pozíciu pomalšej planéty Saturn, ktorá do znamenia vstúpila 22. marca 2020 a je už tretí týždeň v napäťovom vzťahu s Uránom.
O deň neskôr 31. marca 2020 dynamická planéta Mars rozhýbe dianie a na dva nasledujúce týždne nadviaže na neharmonické vzťahy s planétou Urán zo znamenia Býka. Môžeme teda vo svete a aj na domácom poli očakávať okamžité rozhýbanie nových nepopulárnych vecí a nutných opatrení, aby sa všeobecné dianie dostalo o krok dopredu. Nasledujúce riešenia budú tvrdé, rázne a pre mnohých nekompromisné a prísne. Sitúácia však nepustí a do polovice apríla sa novým podmienkam budeme musieť podriadiť. V sprísnenom režime môžeme očakávať nespokojné a búrlivé reakcie vyvolané mnohými sankciami a osobným napomínaním. Nie sú vylúčené ani nečakané nárazové výkyvy, kolaps alebo iné nárazové dianie na finančnom trhu a v ekonomike. V týchto dňoch je tiež možný častejší výskyt zemetrasení, zosuvy pôdy, nečakané explózie, nehody, poruchy strojov a podobné nebezpečné situácie. Isté však je, že sa na verejnosti aktivujú prísnejšie pravidlá a nové informačné opatrenia, ktoré sa nám môžu zdať ako ťažkopádne, nepraktické alebo príliš osobné a nejasné. Tvrdšie lekcie Saturna nás však pod tlakom chcú aj naďalej zoceliť a naučiť, že nepríjemné a obmedzujúce pravidlá majú svoj význam. Ide predovšetkým o osobnú disciplínu, poriadok a zdravé myslenie na zodpovednej spoločenskej úrovni.

© 2024 | www.petija.sk