Služby a cenník

 

Pre zostavenie kvalitného horoskopu sú potrebné tieto údaje: dátum narodenia, miesto narodenia a čo najpresnejší čas narodenia. V prípade ďalších otázok k vstupným údajom pre výpočet horoskopu ma môžete kontaktovať, rád Vám poradím.

Každé kvalitné zostavenie a výklad horoskopu si vyžaduje čas prípravy podľa jeho náročnosti, preto je nevyhnutné vyplniť a zaslať objednávku (objednávkový formulár). Následne Vás budem kontaktovať a informovať o predpokladanom čase vyhotovenia Vášho horoskopu.

Aktuálny cenník služieb nájdete tu:

K stiahnutiu

Osobný horoskop

Horoskop, z ktorého je možné nadobudnúť všeobecné informácie o danom človeku počnúc osobnosťou, povahovými črtami a pod. Takýto horoskop je základom pre pochopenie individuálnej podstaty daného človeka.

Možno využiť najmä pri narodení dieťaťa, pre hĺbkové pochopenie vlastnej podstaty ako aj podstaty niekoho iného. 

Cena od 40 eur

Prognostický horoskop na 1 rok

Zostavenie a výklad horoskopu so zameraním na aktuálne a budúce planetárne pôsobenie, prostredníctvom čoho klient získa potrebné informácie o predpokladanej vlastnej budúcnosti do jedného roka. Zostavenie a výklad bude zameraný na nasledujúcich 12 mesiacov vrátane mesiaca, v ktorom bol horoskop objednaný. 

Cena od 40 eur

 

Partnerský horoskop

Výpočet a výklad dvoch horoskopov. Výklad partnerského horoskopu napomáha nadobudnúť informácie o kompatibilite vzťahov. Rieši problémy poškodených a nefunkčných vzťahov, napomáha k oživeniu a prehĺbeniu už vzniknutých vzťahov, ponúka aj užitočné informácie pred zakladaním partnerstiev. Vytvára celkovú reálnu predstavu o partnerovi v spojitosti k vašej podstate. Dokáže v predstihu poukázať na slabiny vznikajúceho vzťahu a pozdvihnúť či inak zvýrazniť kvality vzájomného vzťahu. Najčastejšie ide o priateľské, manželské a pracovné vzťahy. 

Cena od 40 eur

 

Krátka telefonická konzultácia

Výstižný výklad horoskopu na tému podľa potreby a želania klienta, formou telefonického rozhovoru zvyčajne v rozsahu do 30 min.

Cena od 15 eur

© 2023 | www.petija.sk