O mne

202308081320180.2613a
Astrológii sa venujem takmer dvadsaťpäť rokov. V rokoch 2017 – 2019 som úspešne absolvoval dvojročné aj post-graduálne štúdium na Škole klasickej astrológie v Prahe. Od roku 2018 som členom Astrologickej spoločnosti Českej republiky so sídlom v Prahe, od roku 2020 členom Medzinárodnej spoločnosti pre astrologický výskum (ISAR) a zúčastňujem sa astrologických konferencií EUKARPIA.
V rámci svojich astrologických služieb ponúkam individuálne zostavenie a výklad horoskopu podľa výberu a potrieb klienta:
  • osobnou konzultáciou (Žižkova 13, Košice)
  • na diaľku (telefonicky, videohovor)
  • písomné vyhovenie vo formáte pdf
Moje služby som v priebehu praxe rozšíril aj o psychoterapeutickú činnosť.
Poskytujem individuálny prístup, diskrétnosť a služby na profesionálnej úrovni. Zároveň však upozorňujem, že mnohé predpovede sa formujú postupne, t.j. ich viditeľný, citeľný či hmatateľný efekt sa môže ukázať až postupom času v reálnej podobe. Vychádzam zo základných náuk klasickej astrológie a duchovného kontaktu. Zároveň sa venujem astrologickému výskumu, ktorý považujem za nevyhnutný pre prehĺbenie a ďalšie využitie získaných poznatkov v praxi. 
 

Mojím hlavným cieľom je pochopiť problém klienta a nájsť odpovede na jeho otázky.

 

© 2024 | www.petija.sk