O mne

Pavol Petija - astrológ

202007162046180.petija-astrolog-300

V rámci samoštúdia sa venujem astrológii dvadsať rokov. V rokoch 2017 – 2019 som úspešne absolvoval dvojročné aj post-graduálne štúdium na Škole klasickej astrológie v Prahe. Od roku 2018 som členom Astrologickej spoločnosti Českej republiky so sídlom v Prahe, od roku 2020 členom Medzinárodnej spoločnosti pre astrologický výskum (ISAR) a zúčastňujem sa astrologických konferencií EUKARPIA.

V rámci svojich astrologických služieb ponúkam individuálne zostavenie a výklad horoskopu podľa výberu a potrieb klienta (cenník) vo forme osobnej konzultácie (Žižkova 13, Košice), na diaľku (telefonicky, ZOOM, a.i.)  alebo písomnou formou (e-mail, Slovenská pošta). 

Mojím hlavným cieľom je pochopiť problém klienta a nájsť odpovede na jeho otázky.

Poskytujem individuálny prístup, diskrétnosť a služby na profesionálnej úrovni. Zároveň však upozorňujem, že mnohé predpovede sa formujú postupne, t.j. ich viditeľný, citeľný či hmatateľný efekt sa môže ukázať až postupom času v reálnej podobe. Vychádzam zo základných náuk klasickej astrológie a duchovného kontaktu. Zároveň sa venujem astrologickému výskumu, ktorý považujem za nevyhnutný pre prehĺbenie a ďalšie využitie získaných poznatkov v praxi.

 

 

© 2023 | www.petija.sk