Horoskop na 28. - 29. október 2019

Päť planét vo vodných znameniach sa začiatkom týždňa postará o zvýšenú citlivosť najmä na informácie, ktoré k nám budú prichádzať. Ovplyvnené budú predovšetkým naše zaužívané vnútorné postoje, naše názory a akýsi nadhľad na danú realitu. Mars v neharmonických väzbách nastolí od 18. októbra na dva týždne búrlivú atmosféru všade tam, kde narazíme na neprávo a porušovanie správnych zásad. Viac ako inokedy je v tom čase pravdepodobný výskyt nehôd, násilia a nezvládnutých tečúcich nervov. Rozhodne ide o drsné obdobie, kedy treba nahliadnuť do svojho vnútra a popremýšľať, či azda musíme zakaždým nekontrolovateľne reagovať a ihneď vyrážať do boja. Naopak planéta Neptún výrazne pôsobiaca z predošlých dní ešte týždeň ochotne podporí všetky záležitosti konané v dobrom duchu, podporí staré priateľstvá a zaužívané veci. Umelcom a tvorivým ľuďom dá zelenú k ich vnútorným predstavám. Tým, ktorí využijú jej pozitívny vplyv dá impulz nahliadnuť do oblastí empatie, podporiť neziskové organizácie a dobročinné spolky.

© 2024 | www.petija.sk