Horoskop na druhú polovicu mája 2021

Druhá polovica mája začína harmonickým vzťahom Luny a planéty Jupiter vo vodných znameniach. Keďže obe nebeské telesá sa nachádzajú v domicile a na obe súčasne pôsobí ohnivá energia, tak popri dobre myslených úmysloch pomáhať a zachraňovať verejnú situáciu môžeme očakávať obdobie plné emotívnych prežívaní a ráznych výbuchov z prílišnej precitlivenosti. Hlavnou príčinou bude napätý vzťah medzi Slnkom a Jupiterom, ktorý podporí prehnané snaženie vedenia plniť svoj vlastný stanovený plán. Mnohým sa takýto „dobročinný“ nátlak či smerovanie znepáči a sprotiví. Tým sa môže efekt nezištnej pomoci (v boji s pandémiou) zvrátiť a skončiť frustráciou, nezdravým alebo nepravdivým preháňaním. Od 16. mája planéta Merkúr zo znamenia Blížencov navyše k tomu prispeje napätým vzťahom s Neptúnom (vládca pandémií), čo je pádny dôvod na zbystrenie našej pozornosti. Môžeme teda očakávať príval horších správ v dôsledku cestovania, pohybu a komunikácie. Od 23. mája sa k problémovým vzťahom pridá aj Venuša, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti planéty Merkúr a spoločne zo znamenia Blížencov priťažia situácii. V praxi sa môžeme dočkať nemilých informácií ohľadom cestovania, plnenie nových požiadaviek pre dovolenkárov, presadenie nových zákonov a pravidiel, zvýšenie finančných nákladov za informácie, cestovanie a pod.

Pomocníkom voči pandémii sa stane planéta Mars zo znamenia Raka, ktorá od 22. mája podporí Neptún v snahe zažehnať šírenie vznikajúcich problémov. Aj napriek jeho rýchlej podpore môžeme koncom mesiaca očakávať určitý návrat našich myšlienok a informácií do starších prežitých čias. Od 29. mája sa jednoduché logické uvažovanie vymkne spod kontroly. Napredovanie v informáciách, cestovaní a zdravej komunikácii sa na tri týždne pozastaví. Problémový môže byť pohyb, správne fungovanie počítačov a mobilných systémov a návrat respiračných ochorení.

V druhej polovici mája sa popri náročných konšteláciách môžeme obrátiť na silných a odvážnych ľudí, ktorí preukážu pracovnú schopnosť, potrebnú citlivosť a pohotové jednanie vrátanie záchranných zložiek. Koncom mesiaca od 27.mája sa aj táto výhoda môže oslabiť kvôli zásahu a neprajnosti vládnucej moci.

Prajem Vám, milí priatelia, veľa šťastia a spokojnosti počas všetkých nasledujúcich dní.

Vás astrológ Pavol Petija

© 2024 | www.petija.sk