Horoskop na marec 2022

Na začiatku tretieho mesiaca 2022 bude pokračovať silný vplyv trojkonjunkcie planét Mars, Venuša a Pluto v znamení Kozorožca. Ich prvé pôsobenie sme mohli zaznamenať už v druhej polovici februára, keď sa Mars s Venušou priblížili k Plutu a nastal silný tlak kvôli presadzovaniu zákonov a moci. Priateľské alebo inak združené vzťahy naberajú postupne na sile a je len otázkou času, akým spôsobom sa vybije nakumulovaná energia. Mars v podobe silných odvážnych činov, versus Venuša - obhájkyňa vzťahov a práv s Plutom zdôrazňujúcim vplyv a schopnosť či ochotu ísť za hranice únosnosti. Z tohto môžeme usúdiť, že sa jedná o meranie vzájomných síl s možnosťou, že ani jedna strana v sebe nenájde vôľu ustúpiť. Od 26. februára do 10. marca sa tieto výboje vyhrocujú, preto dúfajme, že provokačné rebelské myšlienky, slová a šíriace sa informácie nezájdu príliš ďaleko. Vplyv na budúce jednania (približne o dva týždne) by mohol byť neblahý. Vážnejšie problémy s vedúcimi funkciami nastanú od 14. do 20. marca, keď sa rozhýbe verejné dianie. Téma okolo sociálnej a humanitárnej pomoci je už teraz zreteľná. 20. marca zároveň nastáva nový astrologický rok, takže naše aktuálne životné témy sa stanú veľmi dôležitými pre nasledujúce mesiace. Uplatňovanie sily, moci a dosiahnutie vytúžených potrieb za každú cenu budú voči obyvateľstvu nepríjemné. Majetok, financie, rodinné živobytie, ale aj samotný ľudský život si prejdú hlbokou premenou. Prijmime výzvu nového astrologického roka a nazrime pod povrch vzniknutých problémov, snáď nastane chvíľa po ktorej pochopíme alebo vycítime súvislosti a uľaví sa všetkým.

 
V zdraví a spokojnosti prežitý marec 2022, ako aj šťastný vstup do nového astrologického roka Vám želá astrológ Pavol Petija 
© 2024 | www.petija.sk