Horoskop na začiatok mája 2021

Mesiac máj sa začína sviatkom práce. Na nebi 1. mája 2021 je v tomto duchu príznačná opozícia Luny a planéty Mars v znameniach svojho exilu. To znamená, že aj napriek nehostinnému prostrediu si dokážu obe planetárne telesá navzájom prepožičiavať energiu. Tešiť sa môžu predovšetkým tí, ktorí uvažujú pracovne a chcú na tomto poli presadzovať vlastné záujmy a vytýčené méty. Bohužiaľ nejedná sa o prospech celku. Planéta Saturn je už od 25. apríla v napätom vzťahu so Slnkom, čo môžeme považovať za hlavný pohon energií vedúce ku všetkým rýchlym rozhodnutiam. Medzi tie zreteľné určite patrí rušenie pravidiel, ktoré už z pohľadu vedenia nespĺňajú svoj účel aj napriek tomu, že do platnosti prišli len nedávno. Pri tomto momente sa zastavím a poznamenám, že by sme v žiadnom prípade nemali zabúdať na predchádzajúce týždne. Veľmi dobre rozumiem každému, kto sa potrebuje konečne voľne nadýchnuť a aj z celého srdca prajem všetkým radostné pookriatie. Cítim však potrebu ukázať na množstvo ľudí s podlomeným zdravím a obetí z našich kruhov, ktorí hádam neodišli nadarmo. V každom z nás by sme si mali úprimne odpovedať, či tak súrne potrebujeme ihneď skákať do starých koľají? Je náš doterajší spôsob života vôbec správny a v poriadku? Zdá sa nám normálne tvoriť si ochotne po náročnom období ďalšie vysoké dlhy v bankách za predražené nehnuteľnosti?

Planéta Merkúr vchádza od 4. mája po roku do svojho domáceho znamenia Blížencov. Je to významná udalosť na nebi z toho dôvodu, že má zároveň neharmonický vzťah s Jupiterom, ktorý na krátku chvíľu končí pôsobenie v znamení Vodnára a po uvoľnení tohto napätia vstúpi po dvanástich rokoch do znamenia Rýb. Typickým prejavom tohto prelomového obdobia by mal byť vyvinutý tlak na nové spoločenské názory a smer, ktorým sa máme ako spoločnosť uberať. Pripomínam, že tento vzťah dvoch planét je neharmonický a bude spojený s prehnaným šírením osvety.

Od 4. mája sa k neharmonickej dvojici pridá aj silne obsadená planéta Venuša, čo znovu potvrdzuje, že pôjde o presadzovanie názoru a smeru v našom kolektíve vo veľkom štýle a za veľkej finančnej pomoci. Otázkou znie, do akej miery sa bude jednať o pomoc spoločnosti a do akej o vlastný zámer jednotlivcov a vplyvných skupín. Každopádne budeme v čase prvej polovice mája svedkami ďalšieho veľkého plytvania verejných financií.

Prajem Vám všetkým veľa radosti z relatívnej voľnosti, tešte sa z pekných dní, ale v žiadnom prípade nezabúdajte čím sme si prešli a kto všetko musel odísť, aby sme ešte dostali šancu k vlastnej zmene.

Váš astrológ Pavol Petija

© 2024 | www.petija.sk