Hviezdna obloha 1. januára 2023 alebo "Pomôž si človeče, aj Pán Boh Ti pomôže"

Stalo sa dobrým zvykom, že s príchodom nového kalendárneho roka prichádzajú k nám aj myšlienky na rekapituláciu predošlých dvanásť mesiacov, a tým aj nastolenie nových plánov do nasledujúceho obdobia. Z pohľadu astrológie sa nejedná o veľmi významný okamih, skôr o spoločensky uznávanú udalosť. Predstava o novom začiatku alebo pokračovaní niečoho nedokončeného je vždy čarovná a popretkávaná tajuplnosťou a túžbami. Nádej, šanca a víťazstvo sú prvé slová smerujúce do ďalšej životnej praxe. Aké šance a príležitosti prídu práve k nám? Nechajte si vypracovať prognózu na jeden rok. Na hviezdnej oblohe, odbíjaním polnočných zvonov, môžeme pozorovať Slnko v harmonickom vzťahu s Lunou a Uránom. V oboch prípadoch je k nám a našej spoločnosti naklonený zemský živel. Práve ten v danú chvíľu hýbe svetom, požaduje tvrdý výkon a hmatateľné výsledky. Aj v tomto čase, bohužiaľ, cítiť neistotu a obavy z nariadní a dôsledkov tvrdých sankcií. Pomôcť si vieme výstižným opisom témy pravým menom, optimistickým postojom k problémom, rozložením veľkej prekážky na niekoľko menších a čoskoro sa dostaví pocit spokojnosti z prvých dosiahnutých krokov. Pravda, ak budeme čakať, že naše problémy vyrieši niekto za nás, sme na veľkom omyle. Príliš rýchlo sme si zvykli na predstavu, že za to či ono zodpovedá niekto iný. Možno je zdanlivo mocnejší a tak nech koná. Pravdou však je, že jeho výkon prichádza neskoro a ešte aj v nedostatočnej kvalite.

Prajem Vám, milí priaznivci astrológie, pevné zdravie, silnú dôveru vo vlastné schopnosti a čistú myseľ počas každého dňa v novom roku 2023!
 
© 2024 | www.petija.sk