Jasný odkaz

Jasný odkaz znie - odpúšťajte si, lebo tam kam sa vrátite, na ničom inom nezáleží. Znamenie Rýb posilnené štyrmi planétami Slnko, Merkúr, Venuša a Neptún vysiela jasný signál k tomu, aby sme sa večne nepridržiavali minulosti. Dobre naladená planéta Mars zo znamenia Blížencov plnou silou podporuje naše uvažovanie a myšlienky k tomu, aby sme ich v týchto chvíľach dokázali pochopiť. Keďže logika a racionálne myslenie je znamením Rýb výrazne potláčané, tak skúsme uvoľniť uzdu fantázii a pokúsme sa precítiť tieto dni plnou dôverou vo vyššiu moc. Všetci bez rozdielu funkcií a schopností stojíme pred prahom nového astrologického roka a to je zúčtovacím obdobím predošlého snaženia. Nech je nám realitné dianie poučným príkladom toho, že konať máme účinne a včas.

Prajem Vám všetkým nebáť sa využívať aj intuitívne schopnosti v nás a zostaneme samými sebou.

Váš astrológ Pavol Petija

© 2024 | www.petija.sk