Konštelácie na leto/jeseň 2023

Dlhé pôsobenie planéty Merkúr zo svojho vládnuceho znamenia Panny už od 28. júla 2023 napomáha riešiť témy týkajúce sa zdravia, pohybu a práce. Prednosť dostali všetci, ktorí veľa cestujú, spoznávajú vo svete nové zákutia, zvyky a radi nadobúdajú nové znalosti. Menšie zaváhanie sa ukázalo od 23. augusta po vstupe Slnka do znamenia Panny a aj krátko pred tým, keď na chvíľu zradilo letné počasie. Retrográdny Merkúr v tom období zdôraznil okamžitú potrebu spomaliť a skôr sa zamyslieť nad spôsobom vlastného uvažovania.

Vstupom planéty Mars do znamenia Váh 27. augusta ešte viac posilnil princíp rovnováhy a férového jednania. Prchké povahy však po nerešpektovaní pravidiel a vesmírnych zákonitostí mohli na prelome august/september zažiť nervozitu a nepohodu. V zložitých prípadoch nastali nedorozumenia, hádky alebo škody na majetku. Príčina problémov pramenila z roztržitosti, nesústredenia a chybného odhadu skutočností.

Tieto problémy sa zmierňujú až počas druhej polovice septembra. Naopak, od 15. septembra bude potrebné prejsť vo svojom snažení na vyšší výkon. K tomuto impulzu nám pomôže fáza novu zo znamenia Panny v spomínanom strede mesiaca. Merkúr, Luna a Slnko podporia nové možnosti s vynoveným pohľadom na vytýčené ciele.

Vynaložená aktivita pre zlepšenie partnerských vzťahov v práci aj súkromnom živote sa do 11. – 12. októbra skutočne vyplatí.

Neskôr už také príležitosti nebudú, ale postupne prejdeme do tém menej citlivých. Súvisieť budú hlavne s manipuláciou so spoločným majetkom a financovaním.

Keďže Venuša v znamení Leva príliš nepriala financiám, zárobkom ani vľúdnej spolupráci počas celého leta, na začiatku školského roka sa situácia mierne vylepšila. Menšia radosť z výhod a spolupráce ako po iné roky však budú príčinou ďalšieho narastania napätých vzťahov.  Môže za to neharmonické pôsobenie konštelácie medzi Venušou a Jupiterom. Počítať môžeme s rozdielnym názorom, kritikou a následne prehnanými reakciami. Živá debata sa pri jednaniach spustí aj v prípade presadzovania priveľmi odvážneho plánu.

Podobný rušivý trend pokračuje do 24. septembra, ale ani tak nebudú problémy s financiami a vzťahmi zažehnané, pretože Urán prevezme štafetu a s Venušou začne byť v napätí až do 6. októbra.

Venuša následne prejde do znamenia Panny, kvôli čomu bude spôsob prerozdeľovania majetku/financií v partnerských vzťahoch a dohodách so spoločníkmi ostro sledovaný. Je dobré vedieť včas, že každý nesúhlas rozkolíše vzťahy a zosilní napätie!

Počas celej prvej polovice októbra bude pôsobiť vyhrotená energia Mars – Pluto. Možná je kumulovaná zlosť, nenávisť a pod. V  druhej polovici mesiaca by sa malo napätie zmierniť. Pomôžu náznaky spravodlivosti, súcitu a empatie.

Vstupom Slnka do znamenia Škorpióna 23. októbra k planétam Merkúr a Mars sa ďalej prehĺbia témy financií a spolupráce. Nesúhlas alebo nejednotný názor kolektívu bude rozdeľovať ľudí na dva tábory počas prvých dvoch novembrových týždňov. V tej druhej sa ukazuje vývoj dvoch rozdielnych ciest.

Po celý čas, až do polovice októbra, bude priať šťastie skupinám a párom, u ktorých vzplanie nová alebo sa zachová udržiavaná osobná príťažlivosť a princíp jednoty.  Tí budú chránení pred vonkajšími útokmi nehostinnej atmosféry.

© 2024 | www.petija.sk