Jupiter – Mars podporia zhmotnenie predstáv a zúročenie nahromadenej karmy

Od 21. júla do 12. augusta 2023 bude na nebi pôsobiť príjemný harmonický vzťah medzi ohnivými planétami Mars a Jupiter. Ich vzájomné kolektívne pôsobenie podporí súlad dynamických činností, pri ktorých sa ukáže rýchle a pohotové jednanie. Základným materiálom tohto aspektu sa môže stať viera vo vzplanuté nápady a plány. Ich nasmerovanie bude závisieť od vlastného odhodlania a nadobudnutých schopností. Výzva k priamej činnosti zosilnie najviac okolo Splnu 1. augusta (vrcholí krátko po 20:30 hod SELČ), kedy odporúčam brať vzplanuté impulzívne rozhodnutia s istou rezervou. Pôsobenie zemských znamení síce môže zmierniť urýchlené emočné reakcie ľudí, ale netreba sa spoliehať na hladký priebeh. Stred letných prázdnin, ako som už naznačil, bude pre nás novým alebo staronovým pohľadom na zverené úlohy, plány a ciele. Pri jednaniach sa ukážu výčitky, chyby a obmedzenia najmä kvôli zlyhaniu vedúcich osôb. Situáciu napriek tomu budú zachraňovať ľudia komunikatívni, ochotní učiť sa aj za pochodu. Vďaka obetavému prístupu môže byť kolektívna predstava v dohľadnej dobe zúročená úspechom. Podmienkou spokojnosti bude aj v tomto prípade vytrvalosť a starostlivé ukotvenie pevných základov. Pre individuálnu prognózu na nasledujúce dní kliknite sem.  

Vydarené letné dni Vám želá astrológ Pavol Petija

© 2024 | www.petija.sk