Luna v znamení Leva

V dňoch 4.- 6. februára 2023 budeme mať možnosť pozorovať na večernej oblohe prechod Luny súhvezdím Leva. Zo začiatku podporí tranzitná Luna veselé okamihy aj radosť z fašiangov a súkromných zábav v našej spoločnosti. K večeru 4. februára sa však okrem dobre myslených záujmov priblížime čoraz viac k dynamickej atmosfére. Zhoršenie nálady vyvolá začínajúci spln Luny. Starosti či pokles vitality v najbližších troch dňoch bude citeľný. Netrpezlivosť a nervozita budú nepríjemne zasahovať do našich plánov. Za nevydarenými situáciami môže stáť aj nevhodné egoistické správanie, použitie nevkusných módnych doplnkov alebo len prezentovanie sa s pokazeným účesom po silnom vetre. Ani jedna zo spomínaných situácii nemá tendenciu podporiť pohodu a verejnú obľúbenosť. Po zdravotnej stránke sa mnohí, bohužiaľ, nevyhneme nárazovému vypadávaniu vlasov, tvorbe lupín alebo kolísaniu krvného tlaku. Účinným receptom pre lepšie zvládnutie týchto dní je dobre premyslená komunikácia a cestovanie napr. vhodným výberom prepravného prostriedku alebo dokonca odložením cesty. Oplatí sa venovať čas zatriedeniu myšlienok. Použitím logických argumentov a výberom vhodných slov ľahšie upokojíme emotívne nezhody s partnerom aj pri výchove detí.  

© 2024 | www.petija.sk