Mierová dohoda v apríli 2023?

Veľká príležitosť k uzatvoreniu mierovej dohody medzi Ruskom a Ukrajinou príde v priebehu prvej polovice apríla 2023, kedy dôjde ku konjunkcii tr. Slnka s Jupiterom v znamení Barana. Priaznivo naklonený Mars, teda planéta vojny a aktívnych bojov za víťazstvo a mier na vlastnom území v znamení Raka bude harmonicky naladený podporiť celistvosť "svojho majetku" v rámci rešpektovania platných zákonov. Od 10. do 20. apríla sa na tento účel vynaložia nemalé finančné prostriedky. Taktiež môžu byť udelené ďalšie sankcie. V spomínanú dobu hrozí opakované odmietanie spolupráce. Pre obnovenie mieru bude veľmi dôležité rešpektovanie voľnosti a slobody národov oboch strán. Dohodu bude možné uzatvoriť už okolo 7. apríla, ale pocit chcieť vlastniť alebo zachovať bude tak silný, že vhodná príležitosť môže rýchlo vyprchať. Skutočné riešenie by mohla priniesť mierová dohoda rešpektujúca nevyhnutné potreby oboch bojujúcich strán. Do akej miery sa toto zbožné prianie naplní, rozhodne ľudská vôľa v najbližšom čase.

© 2024 | www.petija.sk