Nový smer

Po náročnom vzťahu tranzitného Slnka s Neptúnom z posledných dvoch týždňov sa sila na nebi počnúc dnešným dňom 15. decembra 2019 výrazne mení. Nový pozitívny vzťah Slnka v znamení Strelca s planétou Urán v znamení Býka prináša nový impulz do našich životov. Ide o fantastickú spoluprácu dvoch vzájomne pôsobiacich energíí, ktoré prinášajú originálne výsledky. Dôležité sú v týchto chvíľach naše sebavedomé vnuknutia a nevídané nápady pre zahájenie nového ideálneho smeru, ktorý je v dnešných dňoch žiadúci. Od 22. decembra 2019 vstupom Slnka do znamenia Kozorožca už tieto novovzniknuté plány naberú reálnu podobu a ich praktický či hmatateľný efekt bude v podobe pevného základu okamžite viditeľný! Osoh z tohto planetáneho spojenia, resp. z našej podporovanej snahy a nášho odhodlania bude v konečnom dôsledku verejný, pravidelný a využiteľný na dlhý čas.

© 2024 | www.petija.sk