Spln 9. marca 2020: Dôležitý moment na nebi

Spln v znamení Panny nastáva 9. marca 2020 o 18:48 hod SEČ. Ide o dôležitý moment odohrávaný na nebi, ktorý do našej spoločnosti prináša množstvo otázok a reakcií na akuálne dianie v oblasti zdravia a hygieny. Opozične postavený Neptún v tesnej blízkosti so Slnkom zamotáva celú situáciu a spôsobuje globálne zvýšený príval nejasností. Na jednej strane je dobré, že sa v kolektíve hľadajú okamžité riešenia vznikajúcich problémov. Odvrátená strana však mieri k naším rozdúchaným emóciám a ohrozeným istotám, existujúcim predovšetkým v našich predstavách. V túto dobu je vhodné filtrovať prichádzajúce informácie a čo najskôr k nim zaujať vlastný, zdravý postoj. Bohato obsadené zemské znamenia potvrdzujú, že sa v týchto neistých dňoch oplatí pridržiavať zaužívaných postupov a neprepadať emočnej panike.

© 2024 | www.petija.sk