Spln Luny 28. január 2021

Spln, ktorý nastane 28. januára 2021 o 20:16 hod v znamení Leva môžeme označiť ako dôležitý čas vynaložený na ochranu a boj za našu stabilitu. Viac ako inokedy sa v týchto chvíľach, ba aj o niečo skôr, môžeme stretávať so zlomyseľnými útokmi na náš majetok a cenné hodnoty resp. vynaložené úsilie. Slnko a ďalšie tri planéty Jupiter, Saturn a Merkúr zvýrazňujú pôsobenie vlastností znamenia Vodnára, čím naďalej podporia nové alebo staronové odvážne projekty najmä vo výskumnom, zdravotníckom a aj technickom sektore. Môžeme sa dočkať úplne nových nápadov, ako pokročiť v súčasnom stave. Nie je vylúčené, že tlak týkajúci sa financií, majetku a rodiny doľahne na ľudí a ovplyvní ich náladu. Súčasne však medzi ľuďmi prevláda pomalšie, pohodlnejšie až miestami ľahostajnejšie tempo. U prefíkanejších hrozí aj porušovanie pravidiel a dohodnutých verejných zásad. Planéta Saturn v spolupráci so Slnkom podľa svojich možností dohliadne na tieto prešľapy a vyvodí dôsledky. Venuša v konjunkcii s Plutom naznačuje aj odkrývanie mnohých nepopulárnych finančných praktík, zneužívanie nevhodene uzatvorených zmlúv a dohôd. Poriadok a náprava bude v tom prípade jediná účinna metóda, ako vyriešiť vzniknuté problémy.
Prajem Vám všetkým čo najlepšie využitie logicky vynaliezavého pôsobenia planéty Merkúr. Cennú inšpiráciu ako aj jedinečnú nápaditosť môžete čerpať oprášením starších zdrojov myšlienok a uchovaných dát.

Váš astrológ Pavol Petija

© 2024 | www.petija.sk