Šťastiu a spokojnosti velíme sami

V mojej astrologickej praxi sa stretávam s množstvom životných prípadov, kedy pri rozbore v istom okamihu padne na moju adresu otázka: "Vidíte, pán astrológ vo hviezdach, kedy moje trápenie konečne skončí?" Na prvý pohľad jasne mierená ľudská zvedavosť strieda dlhotrvajúcu vyčerpanosť a túžbu po nadýchnutí. Čísla dátumov vďaka posolstvu hviezd zväčša prinášajú nádej a povzbudenie, ale nezabúdajme, že svoj osud a kľúčové rozhodnutia si držíme vo vlastných rukách predovšetkým my sami. Žiadna konštelácia planét nie je úplne zlá ani úplne geniálna. Prostredníctvom nich k nám prichádzajú možnosti, kedy sa máme k danej téme otvorene vyjadriť a rozhodnúť. V ťažších dňoch riešenie prichádza pod nátlakom, vynútene a my väčšinou reagujeme s nechuťou a hnevom, že musíme určité konanie zastaviť alebo odmietnuť. Naopak, za krásneho počasia pod vplyvom šťastného pôsobenia planét sa nám naskytujú možnosti príjemnejšieho charakteru s jednoduchým priebehom. Nech sa na nebeské plnéty dívame z akejkoľvek strany, očami veriaceho, ateistu alebo dobou zneisteného jedinca, tak svoje vlastné rozhodnutia si držíme v rukách my sami a naplnenie vytúžených prianí závisí predovšetkým od nášho osobného odhodlania. Aktuálne priateľské spojenie medzi Lunou, Slnkom a Jupiterom vo vodných znameniach uľahčuje precítiť spomínané potreby. Jedno je isté - v našom pozemskom, materiálne založenom svete nám našťastie nikto nedokáže vziať naše vlastné presvedčenie, sny a túžby. Rozhodne, priatelia moji, vstaňte so svojho pohodlia, nadýchnite sa zhlboka, precíťujte, buďte odvážni aj tvoriví. Každý nový deň urobte niečo lepšie, výraznejšie z vlastných úloh, aby ste boli bližšie k svojmu miestu, pozícii a jasnej predstave.

 
Úspešne zvládnuté dni Vám želá astrológ Pavol Petija
© 2024 | www.petija.sk