Urán a Merkúr v napätí

Tranzitné planéty Urán a Merkúr sa zo zemských znamení v období 15. - 21. januára 2020 dostávajú do vzájomného neharmonického vzťahu. Môžeme tak v priebehu najbližších šiestich dní na sebe a svojom okolí pozorovať zvýšenú nervozitu, zábudlivosť a nedostatočné sústredenie. Taktiež sa k nám budu dostávať nové informácie brániace zaužívanej stabilite. Je veľmi pravdepodoné, že sa bude vo svete prejednávať kvalita potravín, pohyb a mínusový stav financí ako aj rozsiahle vznikajúce materiálne škody a ich dôsledky. Taktiež nám môže vypovedať svoju službu výpočtová technika, platobné terminály a mobily. Počítať by sme mali aj s možným občasným výpadkom či výkyvmi elektrického prúdu, semafórov. V tomto napätom období venujte obzvlášť veľkú pozornosť dátam vo svojom počítačových zariadeniach. Tie cennejšie odporúčam vopred zálohovať alebo inak obozretne poistiť, aby ste o ne nečakane neprišli.

© 2024 | www.petija.sk