Víkend 21.-22. január 2023

Znamenie Vodnára je v dňoch 21.-22.januára bohato obsadené planétami. Toto zoskupenie spustilo jednotlivcom, ale aj celej spoločnosti množsvo otázok týkajúcich sa práce a vynaloženej námahy. Snaha či doposiaľ presadzovaná teória, bohužiaľ, častokrát nezodpovedá očakávaným výsledkom. Ja osobne som sobotu 21.januára vnímal ako výnimočne intenzívny čas na prehodnotenie spoločensky významných, ale aj osobných pracovných záležitostí. Dôležitým sa stáva postoj k sebe samému a spoločnosti, pričom sa moja "súkromná polemika" neobišla bez emócii. Niet sa čomu čudovať, keď sa na nebi odohráva hra dvoch silných konjunkcií v znamení nespútaného Vodnára. Komunikácia, vyjadrenie svojich postojov voči spoločnosti alebo partnerskej spolupráci je v tejto chvíli dôležitá. V prípade, že by nedošlo kvôli vyhroteným emóciám k rýchlej náprave, ukážu sa možnosti pre zmenu vlastných postojov. Prijmite, prosím, svoje zdravé argumenty a logické uvažovanie za nástroj, ktorým sa môžete účinným spôsobom dostávať von z problémov. Odporúčam využiť aj prognózu zameranú priamo na Vaše témy.    

 
 
© 2024 | www.petija.sk