Víťaz či porazený?

Z pohľadu nebeských hviezd sú aj tieto dni obdobím odmien a ponaučení. Planéta Saturn ako hlavný ťahúň tohto obdobia dáva o svojej sile vedieť a núti nás spolu s ohnivým Marsom žať to, čo sme si ako spoločnosť zasiali. Spravodlivý duch tejto planéty nám naše snaženie v osobných plánoch síce sťažuje, ale zároveň napomáha k utvrdeniu, či náš zvolený plán stojí na reálnych základoch. Dostáva sa k nám znovu ideálny priestor a čas na odhodenie nepodstatných vecí a zameranie sa na to dôležité pre nás a naše budúce uplatnenie. U mnohých usilovných ľudí prichádzajú dni žatvy a zúročenia predošlej tvrdej námahy. Veľmi však záleží na našej minulosti, na starostlivej príprave a neraz aj odriekaní. Spravodlivý duch Saturna odmení v týchto časoch každého, komu nie je a nebola cudzia výdrž ani zodpovednosť voči sebe a ostatným.
Planéta Jupiter sa tiež derie o slovo v podobe veľkolepých idealistických pohľadov a presvedčivých názorov, ale osobné objavovanie či zhodnotenie pravej miery nového smerovania nechám na Vás. Podstatné je prísne dodržiavanie pravidiel a zodpovedný prístup k naším úlohám. Prajem Vám, aby ste nečakali za ponaučením v podobe sankcií a narážaním na dno svojich síl, ale zodpovedne sa chytili svojich možností. Planéta Merkúr už od 4. novembra 2020 prinesie nové správy a nový pohľad do reality.

Váš astrológ Pavol Petija

© 2024 | www.petija.sk