Vstup Slnka a Venuše do znamenia Rýb

Tak ako som uviedol v predchádzajúcej prognóze na január a február 2021, pôsobením planéty Mars v znamení Býka došlo v našej spoločnosti k prehlbovaniu neistoty a vynúteným zmenám. Dusivá atmosféra, straty ekonomické a bohužiaľ aj ľudské sa doposiaľ ukázali v plnej sile. Tento trend má tendenciu najviac vyčíňať do 20. februára tohto roka. Bohužiaľ aj napriek štedrej podpore nebeských hviezd v oblasti svetového výskumného sektora liečiv, nám táto pomoc pri pohľade na množstvo obetí prichádza veľmi pomaly a neskoro. Môže sa aj zdať, že nám ako národu nie je v plnej miere súdená. Od 21. februára prechodom Slnka a Venuše do znamenia Rýb v celkovom trvaní jeden mesiac, ktorý som opísal v predošlom článku „Svitá reálne nádej na optimistické vyhliadky do ďalších dní a zbavovanie sa najhorších záťaží". A skutočne v našej spoločnosti už niekoľko predošlých dní máme možnosť zaznamenať oživenie súcitného záujmu našich predstaviteľov o našu zdravotnú pomoc. Aktuálne napätý vzťah medzi planétami Mars a Venuša zvýrazňuje silnú potrebu rozdúchať plamienky medziľudských vzťahov tým správnym spôsobom. Zároveň planéta Saturn neustále poukazuje na zmeny vynútené dnešnou dobou, ktoré spočívajú v prijatí veľkej zodpovednosti za naše konanie a úmysly. Taktiež poukazuje na nutnosť preventívnych príprav, ktoré ako občania od našich predstaviteľov dostatočne necítime. Pravdou je, že rokmi oslabené odvetvie nemá veľkú šancu obstáť v extrémnej záťaži. Možno práve tento moment by nás mal prebrať k tomu, že pracovať poctivo a dôsledne bez gigantických zlodejstiev sa skutočne oplatí. Priveľká daň za dlhodobú ľahostajnosť sa nášmu národu nechutne vypomstila a je podľa môjho názoru a naklonení nebeských hviezd čas začať odznova. Úspech a spokojnosť totiž spočíva v zodpovednom prístupe k životu a zvereným úlohám. O všetko ostatné už bude za odmenu postarané. Podotýkam, že bez zásadných rozhodnutí nedôjde k naplneniu lacných predstáv, že niekto druhý to za nás vyrieši. Avšak správne pochopenie, úprimné priania a prosby spoločnosti majú nepochybne silu odvrátiť výchovné lekcie.

Prajem všetkým naším predstaveným, aby vstupom Slnka a Venuše do znamenia Rýb naplno využili svoje kompetencie a za podpory nebeských planét pri plnom vedomí podporili nutnú pomoc. Aj tu sa bohužiaľ môže stať, že nie každý nájde dostatok odvahy a bude musieť z kola von. Podotýkam, že planéta Neptún od 23. februára uvoľňuje rozsiahlosť a silu pandemickej vlny, ale konať v prospech nás už musia vyvolení.

Váš astrológ Pavol Petija

© 2024 | www.petija.sk