Vstup Slnka do znamenia Váh

Po usilovnom pracovnom nástupe za vlády Slnečného znamenia Panny prichádza spontánne a veselé obdobie Váh. Vstup Slnka 23.9.2019 o 9:46 hod. SELČ do tohto družného znamenia prináša príjemné návštevy, oslavy a iné akcie, súvisiace s umením, predovšetkým hudbou, filmom, módou a krásou všetkého druhu. Spolu s planétami Merkúr a Venuša zvýraznia svojím vzájomným pôsobením toto krásne jesenné obdobie. Taktiež podporia spoločnosť bojom za spravodlivejšie riešenia vzniknutých problémov a rozmotávanie dlhodobých ťahaníc. Obdobie praje zakladaniu nových dlhodobých vážnych projektov ako aj obnove už existujúcich kontaktov a spoluprác. Taktiež je obdobie vhodné pre rozširovanie informačných obzorov a utužovanie spoločných plánov.

Využime teda príjemné harmonické obdobie slnečného znamenia Váh k budovaniu krásy, šíreniu veselých podnetov do okolia a na tomto svete sa nebudeme cítiť nikdy sami.

© 2024 | www.petija.sk